بغداد آماده پرداخت همه بدهی های خود بابت واردات گاز از ایران است

بغداد آماده پرداخت همه بدهی های خود بابت واردات گاز از ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، وزارت برق عراق ضمن تأکید بر آمادگی برای پرداخت بدهی های خود به ایران بابت واردات گاز، تأکید کرد که کاهش صادرات ایران ارتباطی با انباشت این بدهی ها ندارد.

احمد العبادی سخنگوی وزارت برق عراق، گفت که این وزارتخانه هیئت‌هایی را برای مذاکره با طرف ایرانی تشکیل داده و چند پیشنهاد مطرح کرده که می‌تواند موجب پرداخت بدهی‌های عراق به ایران می‌شود.

او گفت که وزارت برق عراق اعلام کرده که آماده پرداخت همه بدهی‌های خود بابت واردات گاز از ایران است.

سخنگوی وزارت برق عراق افزود که کاهش تأمین گاز از جانب ایران ربطی به بدهی‌های عراق ندارد و احتمالا به افزایش مصرف گاز در ایران مربوط می‌شود.

العبادی اعلام کرد که وزارت برق عراق در حال مذاکره با ایران برای اطلاع از علت کاهش صادرات گاز به عراق و نیز حجم بدهی‌های دولت عراق بابت این صادرات است.

او تأکید کرد که کاهش صادرات گاز ایران موجب افزایش فشار بر نیروگاه‌های عراق به خصوص در واسط و بغداد شده است.

سخنگوی وزارت عراق گفت که کشور هنوز وارد اوج سرمای زمستان نشده و در آن حالت نیازمند گاز بیشتری خواهد بود.

منبع : مهر