بهره برداری از طرح هادی روستایی خجکه فومن با اعتبار ۷ میلیاردی

بهره برداری از طرح هادی روستایی خجکه فومن با اعتبار ۷ میلیاردی

حامد دائمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اجرای طرح هادی روستایی و توجه به توسعه روستاها در اولویت دولت سیزدهم قرار دارد.

وی از اجرای ۲۶۰ طرح هادی روستایی در گیلان خبر داد و افزود: این تعداد پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۲۱ هزار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در مناطق روستایی در سال گذشته به بهره برداری رسید.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان از تهیه و بازنگری طرح هادی ۱۱۵ روستای این استان خبر داد و اضافه کرد: این اقدامات با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان در سال گذشته توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان انجام شد.

دائمی از صدور ۱۲ هزار و ۶۰۰ برگ سند مالکیت روستایی و شهری در گیلان خبر داد و بیان کرد: این تعداد سند در مناطق روستایی و شهری زیر ۲۵ هزار نفر گیلان واگذار شده است.

وی از بهره برداری از پروژه طرح هادی روستایی خجکه آلیان فومن با حضور رئیس بنیاد مسکن خبر داد و افزود: این پروژه با مشخصات ۷۷۰ متر مربع دیوار حائل سنگی، ۹۰۰ متر تعریض و شن ریزی و ۶۰۰ متر اجرای لایه اساس و با اعتبار ۷ میلیارد تومان به بهره براری رسید.