بُهت محبی از تصمیم سرمربی استقلال/ وزیر ورزش روی سکوها نشست

بُهت محبی از تصمیم سرمربی استقلال/ وزیر ورزش روی سکوها نشست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محبی که در دقیقه ۵۰ توانسته بود دروازه نساجی را باز کند و تا زمان حضورش در بازی عملکرد بسیار مثبتی داشت هنگامی که با تصمیم کادر فنی از زمین خارج شد بهت زده ساپینتو را نگاه کرد.

وی به سمت سرمربی استقلال رفت و با حرکت دست و نگاهی معنا دار از او در مورد تعویضش سوال کرد.

سرمربی استقلال هم بازیکن خود را در آغوش گرفت و نکاتی را به او یادآوری کرد سپس محبی به ابراز احساسات هواداران پاسخ داد و بر روی نیمکت نشست.

همچنین حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان هم که در ورزشگاه حاضر شده بود، نیمه دوم بین تماشاگران نشست و بازی را تماشا کرد.

منبع : مهر