بیماری های عفونی از بین نمی روند/اهمیت شستن دست ها و زدن ماسک

بیماری های عفونی از بین نمی روند/اهمیت شستن دست ها و زدن ماسک

                                   
  • تاریخ انتشار : 1399-06-20

به گزارش تازه ترین ها، زهره عظیم بیک، افزود: نقش بهداشت دست‌ها و زدن ماسک در شکستن زنجیره بیماری در جامعه بسیار مهم است. ما نباید فکر کنیم بیماری‌های عفونی از بین می‌روند و یا باز نمی‌گردند.
وی گفت: بحران کرونا یک موقعیت جدید بود و سعی شد در بین کارکنان آرامش ایجاد شود.
سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان سینا افزود: کمیته بحران بیمارستان سینا به صورت روزانه برگزار و همه موارد پیگیری و تصمیماتی که گرفته می‌شد با جدیت به اجرا در می‌آمد.
عظیم بیک گفت: آموزش مواجهه با بحران از لحاظ روانشناختی و مسائل عاطفی بسیار مهم است تا کادر درمان دچار ترس افراطی و یا استرس نشود و جای آن مقداری خالی است.