تأمین مالی بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی

تأمین مالی بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، محمود شایان در خصوص آخرین وضعیت تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن اظهار داشت: با آغاز فرایند ثبت نام توسط وزارت راه و شهرسازی در حدود ۲ میلیون نفر تاکنون در این طرح ثبت نام کرده‌اند.

مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن ادامه داد: طبق قانون جهش تولید و تأمین مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی شبکه بانکی را برای تأمین مالی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تکلیف کرده است.

وی با بیان اینکه اعتبارات این طرح از سوی بانک مرکزی به ۲۷ بانک و مؤسسه مالی و اعتباری عامل تخصیص داده شده است، افزود: سهم بانک عامل بخش مسکن تأمین مالی به میزان ۶۳۰ هزار میلیارد ریال برای ۲۱۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن است.

مدیرعامل بانک دولتی همچنین در خصوص تأمین مالی پروژه‌های باقی مانده از طرح اقدام ملی مسکن به عنوان تکالیف این بانک گفت: برای تأمین مالی این طرح هم بیش از ۲۴۵ هزار نفر نزد بانک عامل بخش مسکن افتتاح حساب کردند و بیش از ۱۰۷ هزار میلیارد ریال از جانب متقاضیان نزد بانک سپرده گذاری شده که از این میزان بیش از ۵۴ هزار میلیارد ریال به پروژه‌ها اختصاص یافته است.

وی تاکید کرد: منتظر هستیم تا وزارت راه و شهرسازی متقاضیان واجد شرایط را به شبکه بانکی معرفی کند تا بانک‌ها نیز در زمان باقی مانده سال، با توجه به تکلیف قانونی نسبت به تخصیص منابع اقدام کنند.

منبع : مهر