تأکید دادستان تهران بر ارتقاء خدمت رسانی به جامعه

تأکید دادستان تهران بر ارتقاء خدمت رسانی به جامعه

به گزارش مهر، جلسه توجیهی برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۰ دادسرای عمومی و انقلاب تهران، به منظور تشریح و تبیین برنامه عملیاتی ابلاغی و سیاست‌های دادسرا در سال جاری به صورت ویدئو کنفرانس برای سرپرستان، جانشینان سرپرست و نمایندگان اجرای برنامه در نواحی ۳۲ گانه دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.

علی القاصی دادستان عمومی و انقلاب تهران در این نشست، به سرپرستان دادسراها تأکید کرد زمانبندی اجرای برنامه را به دقت مدیریت کنند و بر روند کار با اعتقاد و اهتمام جدی نظارت داشته باشند و نتایج را در مواعد مقرر به دادستانی اعلام کنند.

وی، هدف از اجرای این برنامه را بهبود خدمت رسانی به جامعه و افزایش رضایتمندی مردم عنوان کرد و افزود: امروز دادستانی و دادسرای تهران پیشانی دستگاه قضائی است و تصویری که جامعه از قوه قضائیه دارد در گرو تصمیمات دادسرا در برخورد با مجرمان و مفسدان و سو استفاده کنندگان از بیت المال و نظم بخشی به روابط و حاکم ساختن حسن جریان امور و صیانت از حقوق عمومی در جامعه است و ما از حیث وظایف و عملکرد در خط مقدم تأمین نظم و امنیت قرار داریم.

القاصی افزود: باید به مردم اطمینان بدهیم که حقوق و آزادی آنها تأمین است و برای برقراری آسایش و آرامش مطلوب در سطح جامعه بیشتر تلاش کنیم تا مردم از نزدیک ببینند که اینجا حساب و کتاب دارد و حرفشان شنیده می‌شود.

دادستان تهران با اشاره به فضیلت ماه مبارک رمضان و اهمیت طاعت و عبادت حق، دفع ظلم و شر و گره گشایی از کار مردم را نعمت و عبادت خواند و از معاونان خود در سرپرستی دادسراهای تهران خواست از فرصت خدمت به مردم حداکثر استفاده را حاصل کنند.

القاصی در ادامه با ذکر رئوس مطالب برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۰ دادسرای تهران، به نکاتی از قبیل لزوم افزایش نظارت بر حفظ نظم در ورود و خروج نیروها، تکریم ارباب رجوع، انجام ملاقات‌های مردمی، نظارت بر عملکرد قضات و دادیاران، مدیریت پرونده‌های مهم و کثیر الشاکی، رعایت موازین قانونی در ارجاع پرونده‌ها و استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف در جرایم قابل گذشت، نظارت اثربخش و مستمر بر عملکرد ضابطان، نظارت بر بازداشتگاه‌ها، صدور قرارهای تأمین متناسب با جرایم، اجرای دستورالعمل اجرای احکام، استفاده از نهادهای ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس، تشکیل کمیته رفع اطاله دادرسی و کاهش آمار پرونده‌های مسن و معوق، حضور فعال در واحدهای کشیک، تشویق پرسنل شایسته و فعال، افزایش استفاده از سامانه ابلاغ الکترونیکی و فن آوری های نوین در ارسال مکاتبات و دستورات اشاره کرد.