تاکید دیپلماتهای چین و ایران بر لزوم بازگشت سریع واشنگتن به برجام و لغو تحریمها

تاکید دیپلماتهای چین و ایران بر لزوم بازگشت سریع واشنگتن به برجام و لغو تحریمها

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، وزارت خارجه چین از تماس تلفنی سید عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران با ما ژائوشو معاون وزیر خارجه چین در اواخر دوشنبه خبر داد.

در بیانیه زارت خارجه چین در این زمینه آمده است که پکن و تهران معتقدند که بازگشت آمریکا به توافق هسته ای و لغو تحریمها یک موضوع کلیدی برای حل بن بست هسته ای پیش آمده است.

براساس گزارش اسپوتنیک، وزارت خارجه چین همچنین گفته، محور گفتوگوی معاونان وزارت خارجه ایران و چین تبادل دیدگاههای در زمینه برنامه هسته ای ایران بود. طرفین تاکید کردند که شرایط پیرامون این پرونده به سرعت در حال تغییر است و در حال حال حاضر هم فرصت و هم چالشهایی وجود دارد. بازگشت سریع آمریکا به برجام و لغو تحریما برای خروج از بن بست در ارتباط با بمساله هسته ای ایران یک مساله کلیدی است.