تبریک متفاوت معاون وزیر بهداشت برای ترم استثنایی و کرونا زده

تبریک متفاوت معاون وزیر بهداشت برای ترم استثنایی و کرونا زده

                                   
  • تاریخ انتشار : 1399-06-24

به گزارش تازه ترین ها به نقل از وزارت بهداشت، دکتر علی اکبر حقدوست به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید، آغاز سال تحصیلی جدید را به دانشجویان، استادان و کارمندان دانشگاه ها تبریک گفت.
در این پیام آمده است: «سلام و ادب و تبریک به مناسبت آغاز ترم جدید تحصیلی بعد از تابستانی داغ و پرکار به شما دانشجوی جوان و با نشاط و به شما استاد کوشا و البته به شما کارمند خدوم در دانشگاه های علوم پزشکی کشور باشد که خاطرات این شروع ترم استثنایی و کرونا زده در ذهن ها با اتفاقات بسیار زیبا ثبت شود.»