تجار ایرانی در نمایشگاه سازمان همکاری شانگهای شرکت کردند

تجار ایرانی در نمایشگاه سازمان همکاری شانگهای شرکت کردند

به گزارش مهر، محمد کشاورز زاده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور چین، در صفحه شخصی خود در توئیتر در تشریح سفر خود به شهر چینگدائو نوشت: در دیدار با مقامات استانی در خصوص همکاری های تجاری ایران و چین رایزنی کردم.

همچنین در ادامه گفت: به همراه سفرای کشور های عضو سازمان همکاری شانگهای، یک اصله نهال به نام زیبنده ی ایران نیز غرس شد که نماد درخت تنومند دوستی دو کشور باشد

وی همچنین افزود: تجار ایرانی در نمایشگاه سازمان همکاری شانگهای شرکت دارند.