تخصص گرایی مهمترین راهبرد دیوان عدالت اداری در دوره تحول است

تخصص گرایی مهمترین راهبرد دیوان عدالت اداری در دوره تحول است

به گزارش مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق اظهار کرد: شیوه رسیدگی در هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، باید متکی به پشتوانه علمی باشد.

وی افزود: در اصلاحیه قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری که در حال تصویب است، هیأت‌های تخصصی دیوان اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به نوعی جایگزین هیأت عمومی خواهند شد، لذا تقویت کیفیت رسیدگی در هیأت‌های تخصصی و افزایش غنای آرا هیأت‌های تخصصی ضرورت دارد.

رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: در صورت لزوم می‌توان از خبرگان و نخبگان دانشگاهی برای همکاری و مشاوره در رسیدگی‌ها استفاده کرد و شرکت آنها در مباحث فنی و علمی هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی می‌تواند بسیار مغتنم باشد.

وی در پایان افزود: باید در همکاران قضائی ایجاد انگیزه شود تا نظرات خود را به صورت علمی و دقیق بیان نموده و در جهت علمی شدن هیأت‌های تخصصی در نهایت هیأت عمومی گام‌های مؤثری بردارند.

در این جلسه رؤسای هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری نیز به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند و از جمله عوامل مؤثر در بهبود رسیدگی هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را استفاده از نظرات کارشناسان در مسائل فنی، بهره گیری از ظرفیت پژوهشی دیوان در رسیدگی‌ها، ترغیب قضات به فعالیت مؤثرتر در مباحث هیأت‌ها تعیین گزارشگر ویژه جهت موضوع شناسی در هیأت تخصصی و بازنگری در پست‌های قضائی هیأت تخصصی برشمردند و تخصصی گرایی و اتخاذ رویکرد علمی در رسیدگی دیوان را موجب تحول در رسیدگی‌های دیوان عدالت اداری ذکر کردند.