تخصیص اعتبارات مناسب به راه‌آهن بوشهر – شیراز در سال آینده

تخصیص اعتبارات مناسب به راه‌آهن بوشهر – شیراز در سال آینده

رستم قاسمی جمعه‌شب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اتصال استان بوشهر خط راه‌آهن سراسری از اهمیت زیادی هم برای استان و هم برای دیگر نقاط کشور برخوردار است.

وی با اشاره به بازدید رئیس جمهور از قطعه ۱۰ راه‌آهن بوشهر – شیراز خاطرنشان کرد: این طرح بیش از یک دهه است که آغاز شده ولی به خاطر مسائل و مشکلات مالی به کندی پیش می‌رود.

وزیر راه و شهرسازی افزود: رئیس جمهور بر اتصال استان بوشهر به خط ریل سراسری تاکید ویژه‌ای داشته و این پروژه را مهم و حیاتی توصیف کردند.

وی بیان کرد: روش‌های تأمین منابع مالی پروژه راه‌آهن بوشهر- شیراز را دنبال می‌کنیم که اعتبار قابل قبولی سال آینده گذاشته شود و این پروژه جهشی را داشته باشد.

طرح راه‌آهن شیراز – بوشهر دارای ۴۵۰ کیلومتر طول است که در ۱۱ قطعه تعریف شده است و طی سال‌های گذشته به خاطر عدم تخصیص اعتبارات مورد نیاز روند کندی داشته است.

از این ۱۱ قطعه، دو قطعه از سمت شیراز به طول ۱۰۰ کیلومتر، ۵۰ درصد در زیرسازی پیشرفت فیزیکی دارد و از سمت بوشهر نیز قطعه ۱۱ که به بوشهر متصل می‌شود، به طول ۴۰ کیلومتر حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

دو قطعه مشکل این مسیر ریلی در استان بوشهر به طول ۲۵ کیلومتر قرار دارد. در این قطعه مسیر ۵.۵ کیلومتر پل و تونل وجود دارد و مسیر شرایط توپوگرافی بسیار سختی را دارد.

این قطعه از پروژه، ۱۰ تونل و ۹ دستگاه پل خاص دارد که موجب شده است که این ۲۵ کیلومتر از اهمیت خاصی برخوردار باشد.

منبع : مهر