تزریق ۲۶ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته

تزریق ۲۶ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون ۶۵ میلیون و ۴۶ هزار و ۲۹۵ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۴۳۸ هزار و ۲۰۲ نفر دوز دوم و ۳۱ میلیون و ۴۹ هزار و ۱۱۶ نفر، دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۴ میلیون و ۵۳۳ هزار و ۶۱۳ دوز رسید.

در شبانه روز گذشته ۲۸ هزار و ۲۶ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

منبع : مهر