تسهیلات صندوق توسعه صنایع دریایی به 61 درصد متقاضیان رسید

تسهیلات صندوق توسعه صنایع دریایی به 61 درصد متقاضیان رسید

                                   
  • تاریخ انتشار : 1399-09-01

فارس: طی نیمه اول امسال 77 مورد تقاضای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه صنایع دریایی به ارزش 120 هزار و 113 میلیارد تومان مورد بررسی قرار گرفت. 53 مورد از این تقاضاها به کارآفرینی اختصاص داشت و 20 مورد از تسهیلات نیز برای ساخت شناور تقاضا شده بود. همچنین 3 تقاضا به تعمیرات شناور و یک مورد نیز بابت تامین سرمایه در گردش اختصاص یافته بود.

پس از بررسی این تقاضاها، 62 درخواست به ارزش 77 هزار و 69 میلیارد تومان به تایید صندوق توسعه صنایع دریایی رسید. از این تعداد، 43 مورد به موضوع کارآفرینی، 13 مورد به ساخت شناور، 5 مورد به تعمیرات شناور و یک مورد هم به سرمایه در گردش اختصاص داشته است.

در نهایت 47 تقاضا به ارزش 17 هزار و 237 میلیارد تومان برای دریافت تسهیلات به تصویب سیستم بانکی رسید. از این تعداد، 43 مورد به کارآفرینی، 2 مورد به تجهیزات و زیرساخت و 2 مورد به سرمایه در گردش اختصاص داشته است.

سیستم بانکی در حالی با پرداخت تسهیلات به تجهیزات و زیرساخت موافقت کرده که طی 6 ماهه امسال درخواستی برای تخصیص این تسهیلات صورت نگرفته است. در عین حال، برای دریافت سرمایه در گردش نیز 2 مورد مصوبه بانک صادر شده که برای دریافت این تسهیلات فقط یک مورد تقاضا صورت گرفته بود. باید دید درخواست دریافت این تسهیلات مربوط به امسال بوده یا خیر؟

به گزارش فارس، برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت سوژه ای با عنوان «درخواست کمک تسهیلاتی به کسب و کارهای نوین» خواستار پیگیری این موضوع بودند.

انتهای پیام/ب