تصمیم FATF به نفع شبکه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم

تصمیم FATF به نفع شبکه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تصمیم نهاد FATF در تعلیق عضویت کشور روسیه در این نهاد، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اتخاذ اینگونه مواضع هیجانی و سیاسی را مغایر با مأموریت‌های فنی و تخصصیFATF در مواجه با پدیده شوم پولشویی و تأمین مالی تروریسم دانست و عنوان کرد: شاهد گسترش شبکه‌های سازمان یافته پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دنیا هستیم و مبارزه با این معظل رو به گسترش، همراهی و هم افزایی و هم گرایی تمام ظرفیت‌های موجود در کشورهای مختلف را طلب می‌کند و اینگونه تصمیمات، بیشتر به نفع شبکه‌های مافیایی پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دنیا خواهد بود و اینکه به بهانه تأثیرگذاری بر چالش‌های سیاسی، انسجام. و همبستگی جبهه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان تضعیف شود، مورد تأیید نمی‌باشد.