تغذیه نوزادان بستری در بخش های ویژه با شیر مادر

تغذیه نوزادان بستری در بخش های ویژه با شیر مادر

به گزارش خبرگزاری تازه ترین ها، نادر توکلی، با اشاره به تأسیس «بانک شیر» در دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفت: این امر باعث شد تا نوزادان بستری در بخش های ویژه بتوانند تغذیه از طریق دستگاه گوارش را شروع نمایند که این نوع تغذیه در مقابل با تغذیه وریدی می‌تواند در درمان عفونت‌های شدید نوزادان اثربخش باشد.
وی افزود: در این برنامه پس از اهدای شیر از سوی مادر و مراحل استریل آن، امکان تغذیه با شیر مادر برای نوزادانی که در بخش‌های ویژه بستری هستند و یا مادران آنها به علت بیماری توانایی تغذیه را ندارند، فراهم شده است.
توکلی از دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان یکی از دانشگاه‌های پیشرو در کشور نام برد و گفت: این بانک شیر در بیمارستان اکبرآبادی راه اندازی شده است
وی اظهار داشت: نیاز است این برنامه در قالب یک طرح ارتباط با صنعت اجرایی شود تا ما بتوانیم مراحل غنی سازی شیر مادر را داشته باشیم.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران، افزود: این برنامه به عنوان یک پروژه بهره ور به شکل دانش بنیان و با هدف کمک به سلامت مادر و نوزاد و کاهش هزینه‌ها در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان ارائه شده است.