تقدیر مردم از دادستان برای تایید سندیت برگ سبز خودرو

تقدیر مردم از دادستان برای تایید سندیت برگ سبز خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید کمال هادیانفر اظهار داشت: در بررسی مشکلات مردم در سامانه ۱۹۷ ناجا یکی از موضوع‌هایی که بیشتر از سوی مردم به صورت تلفنی مطرح می‌شد تشکر مردم در خصوص دستور دادستان کل کشور نسبت به اینکه سند خودرو سند قطعی مالکیت محسوب می‌شود، بود که مردم بسیار تشکر کردند.