تمامی استان‌های کشور دارای طرح جامع پدافند غیرعامل هستند

تمامی استان‌های کشور دارای طرح جامع پدافند غیرعامل هستند

مهدی رحیمی در گفتگو با مهر اظهار کرد: طرح جامع پدافند غیرعامل صرفاً برای استان مرکزی نیست بلکه برای کل کشور تدوین شده است. هر استانی برای خود طرح جامع پدافند غیر عامل را حدود ۲ سال است شروع کرده است.

وی ادامه داد: در این طرح جامع هر استانی دارایی، زیر ساخت‌ها و ظرفیت‌های خود را در حوزه پدافند غیر عامل شمارش و طبقه بندی کرده است.

معاون امور استان‌های سازمان پدافند غیر عامل کشور تصریح کرد: طرح جامع پدافند غیرعامل هر استانی همچون استان مرکزی سند راهبردی و مهمی است که در واقع این سند ارائه طریقی برای مدیران دستگاه‌ها است که در بحث کاهش آسیب پذیری و مصون سازی استان آگاهی داشته باشند چه سرمایه‌ای دارند و بر اساس طرح جامع چه اقداماتی در حوزه پدافند غیر عامل انجام دهند.

رحیمی گفت: طرح جامع پدافند غیر عامل در تمامی حوزه‌ها همچون زیست محیطی، انرژی، صنعت، کشاورزی بهداشت و درمان و غیره است.

وی با بیان اینکه طرح جامع پدافند غیرعامل استان مرکزی دارای ۱۵۰ برنامه است، عنوان کرد: این ۱۵۰ عنوان برنامه شامل بهداشت و درمان، صنعت، انرژی، کشاورزی و غیره می‌شود و به دلیل اینکه تمامی دستگاه‌های استان مرکزی در تدوین آن نقش داشتند همه این حوزه‌ها از اولویت یکسانی برخوردار است.

معاون امور استان‌های سازمان پدافند غیر عامل کشور اظهار کرد: در طرح جامع پدافند غیر عامل استان گفته شده است که هر سال بین ۱۰ تا ۲۰ برنامه این سند عملیاتی کنند و هر استانی با توجه به اینکه هر دستگاهی مجاز است ۲ درصد اعتبار خود را در حوزه پدافند غیر عامل هزینه کند سالیانه حداقل باید ۲ درصد از برنامه‌های سند در حوزه خود را عملیاتی کند.

وی با اشاره به روند طرح جامع پدافند غیر عامل، گفت: هر استانی در شورای عالی پدافند غیرعامل که با حضور استاندار آن استان برگزار می‌شود، ۱۱ کارگروه در ذیل آن فعالیت می‌کنند که هر بخشی از طرح جامع در هر کدام از گروه‌ها مطرح و تدوین شده است.

رحیمی در پایان بیان کرد: دستگاه‌های مربوطه در هر استان مسئولیت اجرای طرح جامع پدافند غیر عامل را بر عهده دارند و استانداری هر استان و سازمان پدافند غیر عامل در کشور نیز ناظر اجرای برنامه‌های این طرح هستند.