تمامی پل‌های مکانیزه عابر پیاده تا پایان بهار قابل استفاده است

تمامی پل‌های مکانیزه عابر پیاده تا پایان بهار قابل استفاده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بابایی، با توجه به زیباسازی پل‌های مکانیزه، اظهار داشت: ۵۰۲ یونیت تحویل سازمان زیباسازی شده و از این تعداد ۲۵۰ یونیت به دلیل نقص فنی خاموش بوده و تعداد قابل توجهی از پل‌های فعال قبلی نیز در وضعیت ناامنی قرار داشتند.

نایب رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران افزود: این وضعیت هم ناشی از ترک فعل مدیریت قبلی شهرداری تهران در نگهداشت و تعمیر اساسی پل‌ها بوده و تقریباً مشابه وضعیت نابسامان اتوبوس‌های شرکت واحد است.

بابایی گفت: در حال حاضر ۳۵۰ یونیت از ۵۰۲ یونیت به چرخه خدمات‌رسانی بازگشتند و با توجه به پیگیری‌های انجام شده سازمان زیباسازی تعهد داده تا صد در صد پل‌های مکانیزه تا پایان بهار به چرخه فعالیت باز گردند.

منبع : مهر