تمرینات آبی پوشان فعلا در ورزشگاه خیریه عمل

تمرینات آبی پوشان فعلا در ورزشگاه خیریه عمل

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم فوتبال استقلال فعلاً در ورزشگاه خیریه عمل پیگیری می‌شود و هنوز محل دائمی تمرینات این تیم مشخص نشده است و این در حالی است که از ورزشگاه صنایع دفاع به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی تمرینات دائمی آبی پوشان نام برده می‌شود.

تا مشخص شدن محل دائمی تمرین، شاگردان مجیدی فعلاً تمرینات شان را در همین ورزشگاه انجام می‌دهند و احتمال اینکه این اتفاق تا یکی دو روز آینده هم ادامه داشته باشد، وجود دارد.

منبع : مهر