توجه به ورزشکاران از کودکی/ خروج ورزشکاران به ضرر کشور است

توجه به ورزشکاران از کودکی/ خروج ورزشکاران به ضرر کشور است

مرتضی عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به ضرورت رفع مشکلات ورزش پایه به خصوص در رشته کشتی آزاد و فرنگی بیان کرد: اگر به نوجوان و جوانان از بدو کودکی فرصت داده و به آنها رسیدگی شود هیچ گاه در بزرگسالی با مشکل روبرو نخواهیم بود.

وی با بیان اینکه این روزها اکثر ورزشکاران با مشکلات مالی روبرو هستند، افزود: اگر از کودکی استعدادیابی و روی آن‌ها سرمایه گذاری شود قطعاً طی ۱۰ یا ۲۰ سال آینده ایران یکی از قطب‌های اصلی صید مدال در تمام رشته‌های ورزشی در المپیک خواهد بود.

این کشتی‌گیر ملی پوش کشورمان مطرح کرد: مشکل ما این است که اکثر بودجه ورزشی خرج ورزش‌هایی می‌شود که طی چند سال گذشته هیچ گونه افتخاری نداشته‌اند البته مقصود این نیست که بودجه این رشته‌ها قطع شود بلکه می‌بایست بر حسب ظرفیت‌ها بودجه را تقسیم کرد.

عطایی گفت: مابه‌التفاوت بودجه مذکور می‌تواند خرج کسانی شود که به دلیل مشکلات مالی استعدادشان در حال سوختن است تا بتوانیم شاهد پرورش استعدادهای جوان در کشورمان باشیم.

وی با بیان اینکه در چند سال گذشته متأسفانه شاهد فرار مغزها از ایران بودیم، تاکید کرد: این ورزشکاران یا استعدادها می‌توانستند برای ایران افتخار آفرینی کنند اما بسیاری شأن به دلیل مسائل مالی مهاجرت کردند.

این کارشناس کشتی با بیان اینکه حضور نخبگان ما در خارج هیچ سودی برای کشورمان ندارند، گفت: نباید گذاشت تا مسائل مالی باعث شود استعدادهایمان را از دست بدهیم.