توصیه به کشاورزان برای جلوگیری از خسارات احتمالی توده هوای مونسون

توصیه به کشاورزان برای جلوگیری از خسارات احتمالی توده هوای مونسون

به گزارش خبرنگار مهر، سلطان کاظمی در جلسه مدیریت بحران در بخش کشاورزی برای پیشگیری از خسارات احتمالی مونسون هند گفت: با توجه به هشدار هواشناسی در خصوص توده هوای مونسون هند و احتمال جاری شدن سیل، رعد و برق، تندباد و طغیان رودخانه‌های دائمی و فصلی طی روزهای پنجم تا ۱۱ مردادماه سال جاری از عشایر درخواست می‌شود از برپایی کمپ، چادر و چرا یا تعلیف دام در حاشیه رودخانه‌ها جداً پرهیز کنند؛ همچنین کشاورزان نسبت به جمع آوری پمپ‌های آب، رایزرهای آبپاش و کلیه تجهیزات سیستم‌های نوین آبیاری در حاشیه و بستر رودخانه‌ها در اسرع وقت اقدام و دامداران نیز نسبت به مقاوم و ایمن سازی جایگاه دام اقدام کنند.

وی با اشاره به احتمال خسارت جدی به گلخانه‌ها و باغات از گلخانه داران و باغداران خواست اقدامات لازم در خصوص مقاوم سازی سقف و ساختار گلخانه‌ها و تأسیسات باغات انجام همچنین برای جبران خسارات احتمالی نسبت به بیمه زراعت و باغات خود اقدام عاجل کنند.

کاظمی با بیان اینکه حسب اعلام صندوق بیمه کشاورزی، دفاتر بیمه کشاورزی حتی در روز جمعه هفته جاری فعال هستند از کلیه دامداری‌ها، زنبورداران و مرغداران که هنوز اقدام به بیمه نکرده‌اند درخواست کرد سریعاً با مراجعه به دفاتر بیمه جهت بیمه کردن دام، طیور و زنبورعسل خود اقدام کنند.

معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان از زنبورداران درخواست کرد کندوهای خود را از مسیرحاشیه رودخانه‌ها و محل‌های احتمالی وقوع سیلاب در حاشیه دره‌ها و کوه‌ها به مکان امن جابجا کنند. تأمین آب و غذا برای کندوها و زنبورداران نیز پیش بینی و مسیرهای تردد در زمان بحران نیز بررسی شود.

کاظمی با اشاره به اهمیت استحکام فیلتراسیون های آبیاری تحت فشار از کشاورزان خواست کلیه فلوم ها، تیپ‌ها و لوله‌های نخ دار در اراضی و لوله‌های کار شده بر روی زمین، کلیه ماشین‌های آبیاری از جمله سنترپیوت، لینیر و … جمع آوری شود.

وی با اشاره به ایمن سازی تابلوهای برق ایستگاه‌های پمپاژ و تأسیسات برقی مرتبط با آن از جمله کابل‌های برق از پیمانکاران پروژه‌های زیربنایی آب و خاک درخواست کرد برای ایمن سازی کارگاه‌ها، نگهداری مناسب از مصالح همچنین فاصله گرفتن ماشین آلات اجرایی از مسیر رودخانه‌ها و مسیل‌ها و نگهداری در جای ایمن، بررسی وضعیت کالورت ها و زیر گذرها و رفع انسداد احتمالی آنها، مقاوم سازی سایبان‌های فیلتراسیون، ایستگاه‌های پمپاژ و … اقدامات لازم را به عمل آورند.

منبع : مهر

مطالب مرتبط

توصیه به کشاورزان برای جلوگیری از خسارات احتمالی توده هوای مونسون

توصیه به کشاورزان برای جلوگیری از خسارات احتمالی توده هوای مونسون

به گزارش خبرنگار مهر، سلطان کاظمی در جلسه مدیریت بحران در بخش کشاورزی برای پیشگیری از خسارات احتمالی مونسون هند گفت: با توجه به هشدار هواشناسی در خصوص توده هوای مونسون هند و احتمال جاری شدن سیل، رعد و برق، تندباد و طغیان رودخانه‌های دائمی و فصلی طی روزهای پنجم تا ۱۱ مردادماه سال جاری از عشایر درخواست می‌شود از برپایی کمپ، چادر و چرا یا تعلیف دام در حاشیه رودخانه‌ها جداً پرهیز کنند؛ همچنین کشاورزان نسبت به جمع آوری پمپ‌های آب، رایزرهای آبپاش و کلیه تجهیزات سیستم‌های نوین آبیاری در حاشیه و بستر رودخانه‌ها در اسرع وقت اقدام و دامداران نیز نسبت به مقاوم و ایمن سازی جایگاه دام اقدام کنند.

وی با اشاره به احتمال خسارت جدی به گلخانه‌ها و باغات از گلخانه داران و باغداران خواست اقدامات لازم در خصوص مقاوم سازی سقف و ساختار گلخانه‌ها و تأسیسات باغات انجام همچنین برای جبران خسارات احتمالی نسبت به بیمه زراعت و باغات خود اقدام عاجل کنند.

کاظمی با بیان اینکه حسب اعلام صندوق بیمه کشاورزی، دفاتر بیمه کشاورزی حتی در روز جمعه هفته جاری فعال هستند از کلیه دامداری‌ها، زنبورداران و مرغداران که هنوز اقدام به بیمه نکرده‌اند درخواست کرد سریعاً با مراجعه به دفاتر بیمه جهت بیمه کردن دام، طیور و زنبورعسل خود اقدام کنند.

معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان از زنبورداران درخواست کرد کندوهای خود را از مسیرحاشیه رودخانه‌ها و محل‌های احتمالی وقوع سیلاب در حاشیه دره‌ها و کوه‌ها به مکان امن جابجا کنند. تأمین آب و غذا برای کندوها و زنبورداران نیز پیش بینی و مسیرهای تردد در زمان بحران نیز بررسی شود.

کاظمی با اشاره به اهمیت استحکام فیلتراسیون های آبیاری تحت فشار از کشاورزان خواست کلیه فلوم ها، تیپ‌ها و لوله‌های نخ دار در اراضی و لوله‌های کار شده بر روی زمین، کلیه ماشین‌های آبیاری از جمله سنترپیوت، لینیر و … جمع آوری شود.

وی با اشاره به ایمن سازی تابلوهای برق ایستگاه‌های پمپاژ و تأسیسات برقی مرتبط با آن از جمله کابل‌های برق از پیمانکاران پروژه‌های زیربنایی آب و خاک درخواست کرد برای ایمن سازی کارگاه‌ها، نگهداری مناسب از مصالح همچنین فاصله گرفتن ماشین آلات اجرایی از مسیر رودخانه‌ها و مسیل‌ها و نگهداری در جای ایمن، بررسی وضعیت کالورت ها و زیر گذرها و رفع انسداد احتمالی آنها، مقاوم سازی سایبان‌های فیلتراسیون، ایستگاه‌های پمپاژ و … اقدامات لازم را به عمل آورند.

منبع : مهر

مطالب مرتبط

قالب ترامپ