تکلیف پیراهن تیم ملی فوتبال امروز مشخص می‌شود

تکلیف پیراهن تیم ملی فوتبال امروز مشخص می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال ایران، ۱۹ اردیبهشت ماه را به عنوان آخرین روز ارسال مدارک برای حضور در مناقصه تهیه البسه تیم‌های ملی فوتبال مشخص کرده بود تا در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه با گشایش پاکت‌ها درباره نحوه همکاری با شرکت منتخب به جمع بندی برسد.

احسان اصولی عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال با اشاره به این روند، گفت: امروز قرار است در این باره تصمیم گیری شود تا تکلیف پیراهن تیم ملی ایران در جام جهانی قطر و همچنین سایر پیراهن‌های تیم ملی در رده‌های مختلف مشخص شود.

دو شرکت داخلی و دو شرکت خارجی مهم‌ترین درخواست کننده ها برای تأمین پوشاک تیم ملی بودند.

منبع : مهر