تکمیل ۵۰۰ قرارداد اجاره در سامانه خودنویس

تکمیل ۵۰۰ قرارداد اجاره در سامانه خودنویس

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ساسانی مدیر سامانه خودنویس در خصوص روند ثبت قراردادهای اجاره در این سامانه، گفت: تاکنون بیش از یک میلیون قرارداد اجاره در سامانه خودنویس ثبت شده که ۵۰۰ هزار قرارداد در سامانه تکمیل و نهایی شده است.

وی اظهار کرد: رسیدن به عدد ۵۰۰ هزار قرارداد حاکی از صرفه‌جویی ۷۸۰ میلیارد تومانی سامانه خودنویس دارد.