تیپ کرونایی شیلا خداداد و فرزندانش

تیپ کرونایی شیلا خداداد و فرزندانش

                                   
  • تاریخ انتشار : 1399-04-26

تازه ترین ها : شیلا خداداد در جدیدترین اینستاپست خود عکسی با فرزندانش برای توسعه ی فرهنگ ماسک زدن در روزهایی کرونایی منتشر کرد

شیلا خداداد با دو فرزندش در حالی که هر سه نفر ماسک زدند عکس گرفت و منتشر کرد