تیپ کرونایی شیلا خداداد و فرزندانش

تیپ کرونایی شیلا خداداد و فرزندانش

  • توسط : تازه ترین ها
  • در : 1399-04-26
  • در : چهره ها چهره های ایرانی

تازه ترین ها : شیلا خداداد در جدیدترین اینستاپست خود عکسی با فرزندانش برای توسعه ی فرهنگ ماسک زدن در روزهایی کرونایی منتشر کرد

شیلا خداداد با دو فرزندش در حالی که هر سه نفر ماسک زدند عکس گرفت و منتشر کرد