ثبت معامله بیش از ۱۶ میلیون هزار اوراق گواهی سپرده کالایی

ثبت معامله بیش از ۱۶ میلیون هزار اوراق گواهی سپرده کالایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کالاخبر، حجم معاملات هفتگی بازار گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران در هفته منتهی به ۳۱ تیر به ۱۶ میلیون و ۳۲۴ هزار و ۶۴ ورقه بهادار مبتنی بر کالا با ارزش بیش از ۲۷۷ میلیارد و ۱۱۸ میلیون تومان رسید و این در حالی است که ارزش معاملات هفته منتهی به ۲۴ تیر نزدیک به ۵۶۰ میلیارد تومان و حجم معاملات گواهی سپرده ۳۰ میلیون و ۲۵ هزار و ۹۴۳ ورقه بهادار مبتنی بر کالا گزارش شد.

در جریان معاملات هفته گذشته در بازار مالی بورس کالا، یک میلیون و ۸۲۵ هزار و ۶۳۳ گواهی سپرده زعفران در حالی دست به دست شد که این دارایی پایه با ثبت ارزش بیش از ۷۸ میلیارد و ۷۸۵ میلیون تومان صدرنشین شد و با کسب سهم ۲۸ درصدی از ارزش کل معاملات و ۱۱ درصدی از حجم در جایگاه دوم به لحاظ این دو آیتم ایستاد.

عنوان برتر معاملات هفته قبل به لحاظ حجم همچون هفته‌های اخیر به سیمان با ثبت معامله ۱۳ میلیون و ۶۹ هزار گواهی سپرده، تعلق گرفت و ارزش معاملات این دارایی نزدیک به ۹ میلیارد و ۷۶۹ میلیون تومان شد. سهم این دارایی از حجم کل معاملات ۸۰ درصد بود.

در هفته گذشته همچنین، یک میلیون و ۴۶ هزار و ۱۰۰ گواهی سپرده سکه طلا نیز به ارزش بیش از ۱۵۷ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت که این دارایی پایه رتبه سوم در حجم و اول در ارزش معاملات را از آن خود کرد. سهم طلا از حجم کل معاملات ۷ درصد و از ارزش کل معاملات ۵۷ درصد برآورد شده است.

ارزش معامله ۳۸۳ هزار و ۲۵۹ گواهی سپرده شیشه نیز از رقم ۳۱ میلیارد و ۵۴۵ میلیون تومان فراتر رفت و این دارایی مقام سوم به لحاظ ارزشی را بعد از سکه طلا و زعفران به نام خود کند. این دارایی پایه سهم ۱۱ درصدی از ارزش کل معاملات را از آن خود کرده بود.

در هفته قبل و بر پایه ۲ دارایی پسته و زیره سبز نیز در مجموع ۷۲ گواهی سپرده معامله شد و ارزش ۱۱۴ میلیون و ۹۳۲ هزار تومان را رقم زد.

منبع : مهر