ثبت کارنامه و نمرات در سامانه سیدا

ثبت کارنامه و نمرات در سامانه سیدا

انجام کلیه امور ثبت کارنامه و نمرات در سامانه سیدا ویژه معلمان پذیرفته می شود.

سامانه سیدا sida.medu.ir یک سامانه یکپارچه دانش آموزی است. با ورود به سامانه سیدا ثبت نمرات دانش آموزی مدارس برای کل مقاطع ابتدایی و متوسطه انجام می شود.

ویژه ابتدایی ، متوسطه اول ، متوسطه دوم.

شماره تماس جهت ثبت سفارشات : 09174243751