جدول لیگ برتر روسیه

لیگ برتر روسیه
بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
1 01168191 - جدول لیگ برتر روسیه زنیت 19 12 5 2 47 22 25 41
2 01168749 - جدول لیگ برتر روسیه دینامو مسکو 19 12 3 4 36 20 16 39
3 01628314 - جدول لیگ برتر روسیه سوچی 19 11 1 7 32 21 11 34
4 01150408 - جدول لیگ برتر روسیه زسکامسکو 19 10 3 6 23 16 7 33
5 01628304 - جدول لیگ برتر روسیه احمد گروژنی 19 10 0 9 26 25 1 30
6 01440155 - جدول لیگ برتر روسیه کراسنودار 18 8 5 5 29 18 11 29
7 01169695 - جدول لیگ برتر روسیه لوکوموتیو مسکو 18 7 7 4 24 19 5 28
8 01628305 - جدول لیگ برتر روسیه سووتوف 18 8 3 7 22 18 4 27
9 01168013 - جدول لیگ برتر روسیه اسپارتاک 19 6 5 8 20 28 -8 23
10 01168009 - جدول لیگ برتر روسیه روبین کازان 19 6 4 9 25 30 -5 22
11 01627007 - جدول لیگ برتر روسیه نیژنی نووگورود 19 6 4 9 19 30 -11 22
12 01628321 - جدول لیگ برتر روسیه اورال 19 4 7 8 12 19 -7 19
13 01628316 - جدول لیگ برتر روسیه آرسنال تولا 19 5 4 10 21 37 -16 19
14 01628320 - جدول لیگ برتر روسیه روستوف 18 4 6 8 30 35 -5 18
15 01628307 - جدول لیگ برتر روسیه اوفا 19 3 7 9 18 28 -10 16
16 01628319 - جدول لیگ برتر روسیه خیمکی 19 2 8 9 16 34 -18 14