جدول لیگ برتر روسیه

لیگ برتر روسیه
بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
1 01168191 - جدول لیگ برتر روسیه زنیت 18 11 5 2 44 20 24 38
2 01168749 - جدول لیگ برتر روسیه دینامو مسکو 18 11 3 4 33 20 13 36
3 01628314 - جدول لیگ برتر روسیه سوچی 18 10 1 7 30 21 9 31
4 01150408 - جدول لیگ برتر روسیه زسکامسکو 18 9 3 6 21 16 5 30
5 01440155 - جدول لیگ برتر روسیه کراسنودار 18 8 5 5 29 18 11 29
6 01169695 - جدول لیگ برتر روسیه لوکوموتیو مسکو 18 7 7 4 24 19 5 28
7 01628305 - جدول لیگ برتر روسیه سووتوف 18 8 3 7 22 18 4 27
8 01628304 - جدول لیگ برتر روسیه احمد گروژنی 18 9 0 9 24 24 0 27
9 01168013 - جدول لیگ برتر روسیه اسپارتاک 18 6 5 7 20 26 -6 23
10 01168009 - جدول لیگ برتر روسیه روبین کازان 18 6 4 8 23 27 -4 22
11 01628321 - جدول لیگ برتر روسیه اورال 18 4 7 7 12 18 -6 19
12 01627007 - جدول لیگ برتر روسیه نیژنی نووگورود 18 5 4 9 18 30 -12 19
13 01628316 - جدول لیگ برتر روسیه آرسنال تولا 18 5 4 9 21 35 -14 19
14 01628320 - جدول لیگ برتر روسیه روستوف 18 4 6 8 30 35 -5 18
15 01628307 - جدول لیگ برتر روسیه اوفا 18 3 7 8 17 26 -9 16
16 01628319 - جدول لیگ برتر روسیه خیمکی 18 2 8 8 16 31 -15 14