جدول لیگ برتر پرتغال (پریمیر لیگ)

پریمیر لیگ پرتغال
بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
1 01150433 - جدول لیگ برتر پرتغال (پریمیر لیگ) پورتو 18 16 2 0 48 12 36 50
2 01150412 - جدول لیگ برتر پرتغال (پریمیر لیگ) اسپورتینگ 18 15 2 1 34 10 24 47
3 01150390 - جدول لیگ برتر پرتغال (پریمیر لیگ) بنفیکا 18 13 2 3 50 16 34 41
4 01168017 - جدول لیگ برتر پرتغال (پریمیر لیگ) براگا 18 9 5 4 32 19 13 32
5 01632651 - جدول لیگ برتر پرتغال (پریمیر لیگ) ژیل ویسنته 18 7 6 5 27 21 6 27
6 01633908 - جدول لیگ برتر پرتغال (پریمیر لیگ) استوریل 17 6 7 4 23 19 4 25
7 01632648 - جدول لیگ برتر پرتغال (پریمیر لیگ) پورتیموننز 18 7 4 7 19 19 0 25
8 01440149 - جدول لیگ برتر پرتغال (پریمیر لیگ) ویتوریا گیمارش 18 6 6 6 25 21 4 24
9 01633906 - جدول لیگ برتر پرتغال (پریمیر لیگ) ماریتیمو 18 6 5 7 25 25 0 23
10 01621269 - جدول لیگ برتر پرتغال (پریمیر لیگ) بوآویشتا 18 3 9 6 20 28 -8 18
11 01632647 - جدول لیگ برتر پرتغال (پریمیر لیگ) پاسوس ده فریرا 18 4 6 8 13 22 -9 18
12 01431471 - جدول لیگ برتر پرتغال (پریمیر لیگ) فامالیسائو 18 3 8 7 23 32 -9 17
13 01632646 - جدول لیگ برتر پرتغال (پریمیر لیگ) توندلا 18 5 2 11 24 36 -12 17
14 01632653 - جدول لیگ برتر پرتغال (پریمیر لیگ) سانتا کلارا 18 4 5 9 19 36 -17 17
15 01633907 - جدول لیگ برتر پرتغال (پریمیر لیگ) موریرنسی 18 3 7 8 18 27 -9 16
16 01633037 - جدول لیگ برتر پرتغال (پریمیر لیگ) ویزلا 18 3 7 8 16 30 -14 16
17 01633036 - جدول لیگ برتر پرتغال (پریمیر لیگ) اروکا 17 2 6 9 17 34 -17 12
18 01169843 - جدول لیگ برتر پرتغال (پریمیر لیگ) بلننسز 18 2 5 11 10 32 -22 11