جدول لیگ بلژیک (ژوپیر لیگ)

ژوپیر لیگ بلژیک
بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
1 01626506 - جدول لیگ بلژیک (ژوپیر لیگ) سن ژیلواز 21 15 2 4 50 20 30 47
2 01628335 - جدول لیگ بلژیک (ژوپیر لیگ) آنتورپ 22 13 4 5 42 25 17 43
3 01437556 - جدول لیگ بلژیک (ژوپیر لیگ) کلوب بروژ 22 12 7 3 43 28 15 43
4 01168199 - جدول لیگ بلژیک (ژوپیر لیگ) اندرلخت 22 10 9 3 51 27 24 39
5 01169823 - جدول لیگ بلژیک (ژوپیر لیگ) خنت 22 10 5 7 35 24 11 35
6 01628329 - جدول لیگ بلژیک (ژوپیر لیگ) میشلن 21 10 3 8 37 37 0 33
7 01628333 - جدول لیگ بلژیک (ژوپیر لیگ) خنک 22 9 5 8 44 34 10 32
8 01628327 - جدول لیگ بلژیک (ژوپیر لیگ) کورتریک 21 8 8 5 28 24 4 32
9 01628324 - جدول لیگ بلژیک (ژوپیر لیگ) شارلروا 21 9 5 7 35 32 3 32
10 01628331 - جدول لیگ بلژیک (ژوپیر لیگ) سیرکل بروژ 22 8 4 10 30 28 2 28
11 01519351 - جدول لیگ بلژیک (ژوپیر لیگ) لون 21 6 8 7 29 34 -5 26
12 01628332 - جدول لیگ بلژیک (ژوپیر لیگ) یوپن 22 7 4 11 30 38 -8 25
13 01440162 - جدول لیگ بلژیک (ژوپیر لیگ) استاندارد لیژ 20 6 6 8 23 32 -9 24
14 01422165 - جدول لیگ بلژیک (ژوپیر لیگ) سنت ترویدن 22 7 3 12 22 33 -11 24
15 01628334 - جدول لیگ بلژیک (ژوپیر لیگ) زولته وارخم 21 6 5 10 31 45 -14 23
16 01628336 - جدول لیگ بلژیک (ژوپیر لیگ) اوستنده 22 7 2 13 24 45 -21 23
17 01626167 - جدول لیگ بلژیک (ژوپیر لیگ) سرن 21 6 1 14 23 42 -19 19
18 01520210 - جدول لیگ بلژیک (ژوپیر لیگ) بیرتشوت 21 2 3 16 16 45 -29 9