جدول لیگ بلژیک (ژوپیر لیگ)

ژوپیر لیگ بلژیک
بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
1 01626506 - جدول لیگ بلژیک (ژوپیر لیگ) سن ژیلواز 28 19 4 5 58 22 36 61
2 01437556 - جدول لیگ بلژیک (ژوپیر لیگ) کلوب بروژ 29 16 9 4 56 34 22 57
3 01628335 - جدول لیگ بلژیک (ژوپیر لیگ) آنتورپ 29 16 5 8 49 34 15 53
4 01168199 - جدول لیگ بلژیک (ژوپیر لیگ) اندرلخت 29 14 10 5 60 32 28 52
5 01169823 - جدول لیگ بلژیک (ژوپیر لیگ) خنت 28 13 7 8 40 27 13 46
6 01628329 - جدول لیگ بلژیک (ژوپیر لیگ) میشلن 28 14 4 10 50 48 2 46
7 01628333 - جدول لیگ بلژیک (ژوپیر لیگ) خنک 29 13 5 11 56 41 15 44
8 01628324 - جدول لیگ بلژیک (ژوپیر لیگ) شارلروا 28 12 7 9 42 40 2 43
9 01628331 - جدول لیگ بلژیک (ژوپیر لیگ) سیرکل بروژ 29 11 6 12 42 36 6 39
10 01422165 - جدول لیگ بلژیک (ژوپیر لیگ) سنت ترویدن 29 11 5 13 32 37 -5 38
11 01628327 - جدول لیگ بلژیک (ژوپیر لیگ) کورتریک 29 9 10 10 37 36 1 37
12 01519351 - جدول لیگ بلژیک (ژوپیر لیگ) لون 28 9 10 9 39 44 -5 37
13 01440162 - جدول لیگ بلژیک (ژوپیر لیگ) استاندارد لیژ 28 8 8 12 30 41 -11 32
14 01628336 - جدول لیگ بلژیک (ژوپیر لیگ) اوستنده 29 9 5 15 28 52 -24 32
15 01628334 - جدول لیگ بلژیک (ژوپیر لیگ) زولته وارخم 29 7 8 14 38 61 -23 29
16 01628332 - جدول لیگ بلژیک (ژوپیر لیگ) یوپن 29 7 7 15 33 49 -16 28
17 01626167 - جدول لیگ بلژیک (ژوپیر لیگ) سرن 27 7 2 18 26 50 -24 23
18 01520210 - جدول لیگ بلژیک (ژوپیر لیگ) بیرتشوت 29 4 4 21 29 61 -32 16