جدول لیگ هلند (اردیویسه)

اردیویسه هلند
بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
1 01150046 - جدول لیگ هلند (اردیویسه) آژاکس 9 7 1 1 32 2 30 22
2 01150061 - جدول لیگ هلند (اردیویسه) آیندهوون 9 7 0 2 22 12 10 21
3 01167959 - جدول لیگ هلند (اردیویسه) اوترخت 10 6 2 2 21 11 10 20
4 01167975 - جدول لیگ هلند (اردیویسه) ویلم تیلبورگ 10 5 3 2 14 12 2 18
5 01150041 - جدول لیگ هلند (اردیویسه) فاینورد 8 5 1 2 22 11 11 16
6 01167965 - جدول لیگ هلند (اردیویسه) ویتسه آرنهایم 9 5 1 3 9 15 -6 16
7 01167957 - جدول لیگ هلند (اردیویسه) توئنته 10 4 3 3 16 13 3 15
8 01169035 - جدول لیگ هلند (اردیویسه) نایمخن 10 4 2 4 12 17 -5 14
9 01150054 - جدول لیگ هلند (اردیویسه) هیرنفین 10 4 1 5 12 16 -4 13
10 01150064 - جدول لیگ هلند (اردیویسه) آلکمار 8 4 0 4 19 13 6 12
11 01169563 - جدول لیگ هلند (اردیویسه) کامبور 9 4 0 5 16 22 -6 12
12 01427420 - جدول لیگ هلند (اردیویسه) والویک 10 2 4 4 13 15 -2 10
13 01400024 - جدول لیگ هلند (اردیویسه) هراکلس 9 3 1 5 11 15 -4 10
14 01633902 - جدول لیگ هلند (اردیویسه) ایگلز 9 3 1 5 11 18 -7 10
15 01400032 - جدول لیگ هلند (اردیویسه) سیتارد 9 2 3 4 9 17 -8 9
16 01167977 - جدول لیگ هلند (اردیویسه) خرونینگن 9 1 4 4 8 15 -7 7
17 01427419 - جدول لیگ هلند (اردیویسه) اسپارتا روتردام 10 1 4 5 8 18 -10 7
18 01169815 - جدول لیگ هلند (اردیویسه) زووله 10 1 1 8 4 17 -13 4