جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا)

لیگ یک فرانسه
بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
1 01150144 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) پاری سن ژرمن 9 8 0 1 22 9 13 24
2 01167937 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) لانس 9 5 3 1 16 10 6 18
3 01150142 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) نیس 8 5 2 1 17 4 13 16
4 01201664 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) آنژه 9 4 4 1 14 9 5 16
5 01150159 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) مارسی 8 4 2 2 14 10 4 14
6 01150148 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) موناکو 9 4 2 3 14 11 3 14
7 01167933 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) لوریان 9 3 5 1 10 9 1 14
8 01167947 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) لیل 9 4 2 3 13 13 0 14
9 01169013 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) نانت 9 4 1 4 13 10 3 13
10 01150155 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) لیون 9 3 4 2 14 13 1 13
11 01168667 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) رن 9 3 3 3 12 9 3 12
12 01427424 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) استراسبورگ 9 3 2 4 13 14 -1 11
13 01167931 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) مون پلیه 9 2 4 3 16 16 0 10
14 01168665 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) رنس 9 2 4 3 10 11 -1 10
15 01632666 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) کلرمون 9 2 4 3 12 20 -8 10
16 01167929 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) بوردو 9 1 4 4 11 20 -9 7
17 01167935 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) تروا 9 1 3 5 8 14 -6 6
18 01169233 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) متز 9 1 3 5 11 19 -8 6
19 01437419 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) برس 9 0 4 5 10 18 -8 4
20 01167953 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) سنت اتین 9 0 4 5 8 18 -10 4