جزئیات بازداشت یکی از مدیران بانک مرکزی

جزئیات بازداشت یکی از مدیران بانک مرکزی

به گزارش ، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای در خصوص بازداشت یکی از مدیران سابق بخش ارزی بانک مرکزی که امروز از سوی منتشر شده بود، اعلام کرد: به دنبال انتشار خبر بازداشت یکی از مدیران سابق بخش ارزی، به آگاهی می‌رساند، حدود یک ماه پیش یکی از مدیران سابق ادارات بخش ارزی توسط مرجع قضائی و با موضوع اتهامیِ مرتبط با اوایل سال ۹۷، احضار و بازداشت شده است.

تاکید می‌شود این بانک اطلاع دقیقی از مورد یا موارد اتهامی ندارد و ضمن همکاری کامل با قوه قضائیه، هرگونه اظهار نظر نسبت به این موضوع را منوط به صدور رأی یا تصمیم مرجع قضائی می‌داند.