جزییات عملکرد ۴۴۸ شرکت در سامانه یکپارچه اطلاعات

جزییات عملکرد ۴۴۸ شرکت در سامانه یکپارچه اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، اعمال نمایندگی سهام دولت در شرکت‌های دولتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس یا عضو مجامع عمومی آنهاست، اعمال حقوق مالکانه سهام دولت در شرکت‌های قابل واگذاری، انتشار عمومی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه نهادهای عمومی غیردولتی از مهم‌ترین دستاوردهای اولویت‌دار دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد است.

سال‌های متمادی است که صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی پس از انتشار و حسابرسی توسط حسابرس مستقل، در مجامع عمومی تصویب می‌شود، اما تصویری از کم و کیف عملکرد مالی این شرکت‌ها و نقاط قوت و ضعف احتمالی موجود در عملکرد مالی شرکت‌های دولتی و مدیران آن‌ها برای عموم مردم منعکس نمی‌شود.

انتشار عمومی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های دولتی که باعث افزایش شفافیت مالی از طریق اطلاع و دسترسی عمومی به تمام زوایای آثار مالی فعالیت‌های شرکت‌های دولتی می‌شود، پاسخی به این نیاز و جبران‌کننده کمبودی است که سال‌ها در اقتصاد دولتی ایران احساس می‌شد و می‌تواند فضای پرسشگری عمومی را تقویت و مطالبات نسبت به پاسخگویی مدیران شرکت‌های دولتی را افزایش داده و نیز زمینه را برای ورود پژوهشگران و صاحبنظران حوزه‌های اقتصادی فراهم کند.

برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال مالی ۱۳۹۸ شامل ۲۹۸ شرکت دولتی اعم از مادرتخصصی، اصلی و فرعی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ شامل ۳۲۱ شرکت دولتی، در راستای ارتقای شفافیت مالی شرکت‌های دولتی در ۳۰ و ۳۱ فروردین ۱۴۰۱، در سامانه کدال منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت.

صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۳۲ شرکت تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نیز سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و شرکت‌های تابعه آن‌ها و شرکت‌های تابعه بانک‌ها و بیمه‌های دولتی به همراه گزارش‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط که توسط سازمان حسابرسی رسیدگی و صادر شده است، در اول خرداد ماه سال جاری در سامانه کدال منتشر شد.

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال مالی ۱۴۰۰ شامل ۳۹۵ شرکت دولتی و زیرمجموعه بانک و بیمه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در ۱۴۰۱.۷.۲۰ در سامانه کدال منتشر و دردسترس عموم قرار گرفت.