جهان جدید از دل ابزارهای نرم و رویارویی‌های غیرنظامی ظهور می‌کند

جهان جدید از دل ابزارهای نرم و رویارویی‌های غیرنظامی ظهور می‌کند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری کنی در توییتی نوشت: در حالی که غرب در رؤیای «پایان تاریخ» به سر می‌برد جهان به تدریج با «آغازی در تاریخ» مواجه شده است.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: جهان جدید نه از میان جنگ با ابزارهای سخت نظامی بلکه از دل ابزارهای نرم و رویارویی‌های غیرنظامی در حال ظهور است؛ بدون شک نظام بین‌الملل دیگر تک قطبی نیست!