جوانی جمعیت مهم‌ترین مولفه قدرت کشور است

جوانی جمعیت مهم‌ترین مولفه قدرت کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، انسیه خزعلی در مراسم رویداد ملی طراحی برای کودک با بیان اینکه عامل و مؤلفه اصلی قدرت کشور ما در مسئله‌ای نهاده شده که متأسفانه در دوره‌ای دچار کم‌توجهی شد، گفت: میزان منابع، مساحت کشور، توانمندی‌های علمی و اقتصادی همه از مؤلفه‌های تأثیرگذار در قدرت کشورهاست اما مادامی که جمعیت جوان و نیروی انسانی کارآمدی برای بهره‌برداری از این مولفه‌ها وجود نداشته باشد عملاً قدرت کشور رو به زوال خواهد رفت.

وی با بیان اینکه تنها جمعیت جوان کشور است که می‌تواند از علم برای بهبود اقتصاد و از منابع برای رفاه مردم استفاده کند، اظهار داشت: سرمایه عظیم انسانی با درنظر گرفتن کمیت و کیفیت می‌تواند مانع ضررهای مهم آینده هر کشور شود.

معاون رئیس جمهور با تاکید بر نقش زنان در جوانی جمعیت و رشد جمعیت تصریح کرد: نقش زنان و اهمیت بانوان برای نهادینه کردن ضرورت تشکیل خانواده و پایداری خانواده بسیار تأثیرگذار و مهم است.

این مسئول با اشاره به اینکه اگرچه شرایط اقتصادی در فرزندآوری مؤثر است اما نباید از تأثیر عوامل دیگر غافل شد، عنوان کرد: من منکر تأثیر اقتصادی نیستم اما احیای فرهنگ ایثار، فرهنگ حیات بخشی، فرهنگ بقا و علاقه به ادامه نسل می‌تواند از عواملی باشد که خانواده را به فرزندآوری تشویق کند.
خزعلی ادامه داد: افزایش فرد گرایی، منفعت اندیشی، رفاه طلبی و دوری از مواجهه با شرایط سخت و مشکلات را می‌توان از دیگر عوامل کاهش فرزندآوری در کشور عنوان کرد.

وی با بیان اینکه براساس قانون جمعیت می‌توان در بخش‌های اقتصادی پشتوانه و تسهیلات ارائه کرد، گفت: با تاکید براینکه ما در برابر جامعه و نسل بعد مسئول هستیم و به همین دلیل باید در زمینه ازدواج و فرزندآوری پیشگام باشیم؛ امیدواریم با کمک همه مردم، خیرین و پشتیبانی دولت در زمینه اقتصاد و قانون شاهد رشد کمی و کیفی جمعیت باشیم و در حمایت از مادران، فرزندآوری و تحکیم خانواده گام کوچکی را برداریم.