حرکت خیرخواهانه جمعی از ورزشکاران به‌مناسبت روز اهدا عضو

حرکت خیرخواهانه جمعی از ورزشکاران به‌مناسبت روز اهدا عضو

4532172 - حرکت خیرخواهانه جمعی از ورزشکاران به‌مناسبت روز اهدا عضو

در آستانه روز ملی اهدای عضو جمعی از پیشکسوتان و ورزشکاران کشور در بیمارستان مسیح دانشوری حضور پیدا کردند و قرارداد اهدای عضو را به ثبت رساندند.