حرکت خیرخواهانه جمعی از ورزشکاران به‌مناسبت روز اهدا عضو

حرکت خیرخواهانه جمعی از ورزشکاران به‌مناسبت روز اهدا عضو

حرکت خیرخواهانه جمعی از ورزشکاران به‌مناسبت روز اهدا عضو

در آستانه روز ملی اهدای عضو جمعی از پیشکسوتان و ورزشکاران کشور در بیمارستان مسیح دانشوری حضور پیدا کردند و قرارداد اهدای عضو را به ثبت رساندند.