حضور تیم ملی بسکتبال در هانگژو بدون یخچالی و امینی

حضور تیم ملی بسکتبال در هانگژو بدون یخچالی و امینی

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام یخچالی و محمد امینی در ابتدا قرار بود طبق هماهنگی های انجام شده در تست های پزشکی باشگاه خود در آلمان و فرانسه شرکت کنند سپس به تیم ملی برای شرکت در بازی های آسیایی هانگژو اضافه شوند.

بدقولی و صادر نشدن اجازه همراهی تیم ملی از طرف دو باشگاه اروپایی سبب شد که این دو بازیکن ارزشمند تیم ملی در هانگژو غایب باشند.

کادر فنی تیم ملی به زودی دو مهره جایگزین را معرفی خواهد کرد.