حقه آمریکایی

حقه آمریکایی

گاهی اوقات هست که این‌ها میخواهند واکسن را روی ملت‌های دیگر امتحان کنند، ببینند اثر می‌کند یا نمی‌کند. (مقام معظم رهبری)

طراح: سید علی حسینی

0697d8ff02af368daf7113d79fcb671a scaled - حقه آمریکایی