حل بحـران سوریه تنها بـا اتخاذ رویکـردی جامع ممکن است

حل بحـران سوریه تنها بـا اتخاذ رویکـردی جامع ممکن است

به گزارش خبرگزاری مهر، روز سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ششمین کنفرانس حمایت از آینده سوریه و منطقـه بـا هماهنگی مشترک سازمـان ملل متحد و اتحـادیه اروپـا در بروکسل برگزار شد.

غلامحسین دهقـانـی سفیـر جمهـوری اسـلامی ایـران نزد اتحـادیه اروپـا بـا حضـور در ایـن کنفرانس، بـه تشریح مواضـع کشورمان در خصوص بحـران سوریه و ضرورت یافتن راهکارهای برون‌رفت از بحـران پرداخت و انتقاداتی را نسبت بـه رویکـرد طرف‌های غربی، کـه در شکل‌گیری بحـران سوریه نقش‌آفرین بوده‌اند، مطـرح کرد.

دهقـانـی بـا اشاره بـه ثبات قابل‌ قبول در سوریه، تأکیـد کـرد تنها مسیر ممکن بـه صلـح، گفتـگو و حل‌ و فصل سیـاسـی بحـران و بازسازی کشـور سوریه بـا محوریت دولت سوریه، در عین احترام بـه تمامیت ارضی و حاکمیت ایـن کشـور است.

وی تأکیـد کـرد: گـروه‌های تروریستی بـایـد از سوریه خارج شوند و بـا اشاره بـه رویکـرد دوگانه برخـی کشورهای غربی نسبت بـه گـروه‌های افراطی، کـه آن‌ها را بـه تروریسم خوب و بد تقسیم‌بندی می‌کنند، اظهـار کرد: تروریسم خوب و بد وجود نـدارد و چنین تقسیم‌بندی کوته‌فکرانه‌ای منجر بـه گسترش ابعاد بحـران و بـه خطر افتادن امنیت جهـانی خواهـد شد زیرا تروریسم را نمی‌توان بـه یک منطقـه خاص محدود کـرد.

سفیـر ایـران در اتحـادیه اروپـا یک دهه بحـران در سوریه را واجد درس‌های مهمی ارزیـابـی کرد و متذکـر شد: جنگ، تحـریم، محاصره و ممانعت از کمک‌های بشردوستانه سرانجام خوشی برای عاملان آن نخواهد داشت و جامعه بین‌المللی بایستی از اشتباهات خـود درس بگیرد و بـا لغو تحـریم‌های ظالمانه علیه مردم سوریه، دست از تلاش برای منزوی کردن حکومت مرکزی سوریه بردارد، چرا کـه تنها در ایـن صورت می‌تواند بـه چشم‌انداز صلـح امیـدوار بـود.

دهقـانـی ضمن برشمردن اقدامات بشردوستانه ایـران در سوریه، از جمـله ساخت مدارس، مراکز بهداشتـی، کمک‌های مرتبط بـا کرونـا و کمک بـه بازسازی زیرساخت‌های اقتصـادی و صنعتی در ایـن کشـور، سکوت جامعه بین‌المللی در قبـال حملات رژیم صهیونیستـی بـه مراکز غیرنظامی در سوریه را تقبیـح و خواستار محکومیت جهـانی اقدامات اسرائیل در سوریه شد.

وی ایـن دست اقدامات را «نقض آشکار منشور ملل متحد» خواند و خواستار محکومیت و توقف آن‌ها شد.

دهقانی خاطرنشان کرد: حل‌ و فصل بحـران سوریه تنها بـا اتخاذ رویکـردی جامع کـه همه ابعاد موضـوع، از جمـله خاتمه تحـریم‌های غیرقانونی، بازگشت همه آوارگان سوری، توقف حملات رژیم صهیونیستـی بـه سوریه و افزایش کمک‌های بشردوستانه، را در بر گیرد، ممکن خواهـد بـود.

سفیـر ایـران در اتحـادیه اروپـا در پایان تصریح کرد: جمهـوری اسـلامی ایـران از راه‌حل‌های چندجانبـه در چارچوب احترام بـه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایـن کشـور حمایت خواهـد کـرد و همـکاری ایـران بـا نماینده ویژه سازمـان ملل در امور سوریه را نیز مؤید چنین رویکـرد و روشی توصیف کـرد.

منبع : مهر