حمایت از ملی‌پوشان نابینای مطلق برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی

حمایت از ملی‌پوشان نابینای مطلق برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، دویست و چهارمین نشست هیات رئیسه و اجرایی کمیته ملی پارالمپیک به ریاست غفور کارگری، رئیس کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد.

در این نشست گزارش عملکرد یک ماهه کمیته در خصوص بخشهای مختلف کمیته، اردوهای آمادگی بازی های پاراآسیایی هانگژو و … توسط کارگری ارائه شد.

همچنین پیشنهاد و مصوب شد که ملی پوشانی که نابینای مطلق هستند و از نظر فنی در اولویت چهارم اعزام به بازی های پاراآسیایی هانگژو قرار دارند، حمایت و اعزام شوند.

در این نشست از محمد تابع، دبیر اجرایی پیشین کمیته ملی پارالمپیک به سبب فعالیت هایش در دوران تصدی این سمت در کمیته ملی پارالمپیک تقدیر بعمل آمد و مقرر شد وی در خصوص استعداد یابی با سید محمد پولادگر، نایب رییس کمیته ملی پارالمپیک، همکاری نماید.