حمید بنی تمیم برای انتخابات فدراسیون کشتی نام نویسی کرد

حمید بنی تمیم برای انتخابات فدراسیون کشتی نام نویسی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، ابراهیم مهربان دبیر فدراسیون با تأیید این خبر گفت: تاکنون علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی و حمید بنی تمیم مراحل ثبت نام خود را به صورت کامل برای حضور در انتخابات فدراسیون کشتی طی کرده اند.

وی تصریح کرد: افراد دیگری نیز برای ثبت نام در این انتخابات برگه نام نویسی را دریافت کرده اند، اما به دلیل اینکه مدارک آن ها تکمیل نشده است، اسامی آن ها را رسانه ای نکرده ایم.