حکم رئیس هیات کشتی استان تهران اهداء شد

حکم رئیس هیات کشتی استان تهران اهداء شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، مجمع انتخابات هیئت کشتی استان تهران دیروز برگزار و قاسم علی عسگری از سوی اعضای مجمع بعنوان رئیس هیئت انتخاب شد.

بر این اساس علی عسگری صبح امروز با حضور در محل فدراسیون کشتی حکم ریاست خود را از علیرضا دبیر دریافت کرد.

در این مراسم که با حضور ابراهیم مهربان دبیر فدراسیون کشتی برگزار شد، از زحمات ۷ ماهه محمدابراهیم امامی سرپرست هیئت کشتی استان تهران نیز قدردانی بعمل آمد.