خبری در راه است/کلیدواژه‌ها خبر ازتغییر در مأموریت و خدمت می دهند

خبری در راه است/کلیدواژه‌ها خبر ازتغییر در مأموریت و خدمت می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منتظرالمهدی مشاور فرمانده انتظامی کشور در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده نوشت: رئیس پلیس جدید کشور، سردار رادان در حالی به فرمان مولای خود امیرالمومنین، مالک وار، با گوش و هوش به دل و جان لبیک گفت و لوحِ خدمت بی منت را دریافت کرد که اقبال و استقبال در این انتصاب و انتخاب، رنگ و بویی دیگر داشت.

انگار شعار «همه برای امنیت و امنیت برای همه» گفتمان اساسی حاضران و ناظران شده بود. سردار رادان در سالهای ماضی، معروف به مرد عمل بود.

آنگاه که کمی از کار عملیاتی فراغت پیدا کرد، مرکز علمی پژوهشی را برای خدمت انتخاب کرد تا فرصت‌ها را نعمت شمارد و علم را به خدمت عمل در آورد و برای چنین روزهایی دغدغه مند باشد. او را الان باید «مرد علم و عمل» خواند.

امروز وقتی که پشت تریبون خدمت در مراسم معارفه قرار گرفت و از تقدیم آسایش خود سخن به میان آورد تا فدای آرامش شهروندان کند، رنگ و بوی خطابه اش پختگی در کنار نخبگی بود و خلاصه اش همان «جان فدا».

وقتی از جمله «همگان در چتر حمایت امنیت» استفاده کرد مسیر اشاره اش مسیر سبز الهی بود که در فرمان والایی برایش تحریر و ترسیم شده بود.

رادان آمده است تاحرکت پرشتاب و عالمانه اش را با معماری آینده فراجا به سوی تحقق «پلیس مقتدر و حرفه‌ای؛ امین و مردمی» سرلوحه آرمان‌های خود و همکارانش در این دوره از مسئولیت قرار دهد.

او از: خدمت عاشقانه و شبانه روزی اش برای تأمین امنیت تمامی شهروندان بدون در نظر گرفتن قومیت‌ها و گرایش‌ها گفت.

او از سرعت و کیفیت بخشی بیشتر به خدمات انتظامی و استفاده از هوش مصنوعی و از تدوین و اجرای پیگیرانه معیارهای اخلاق حرفه‌ای و از تکریم مراجعان و حفظ کرامت انسان‌ها گفت.

او از احترام به حریم خصوصی شهروندان و ارزش‌های ملی و قانون گفت و از ارتباط پیوسته و هدفمند با افکار عمومی و مشارکت مردمی و جذب سرمایه‌های اجتماعی و نزدیکتر شدن فاصله مردم با پلیس و همچنین استمداد ویاری از نخبگان و فرهیختگان سخن گفت.

او بر استفاده از ابزار هنر متعالی و رسانه تاکید و از رعایت اولویت‌ها و فوریت‌ها در مأموریت‌ها و خدمات گفت و بر نظام شایسته سالاری و اهمیت به آموزش و پلیس حرفه‌ای و ایضا توجه به کارکنان و معیشت آنان تاکید کرد.

«سردار رادان» از مقابله قاطع با ناامنی‌های اجتماعی و جرایم خرد و کلان گفت و از بازتر کردن میدان ابتکار، نوآوری و تصمیم گیری های شجاعانه و بالاخره، از اهتمام به رشد راهبردی، همزمان با انجامِ وظایف جاری گفت تا فراجا در مدیریت و مأموریت، جز به خدمت به ملت نیندیشد و برای این رسالت حد و مرزی نشناسد.

و آنگاه که در پایان صحبتش برای سعادت در خدمت خود تمنای شهادت کرد، فضای حاکم بر جلسه پر شد از زمزمه‌های سردار سلیمانی که در کوچه پس کوچه‌های خدمت بدنبال شهادت بود.

به گمان نگارنده، نجابتش اجازه نداد تا به صراحت بگوید: بزرگترین غزل دلتنگی زندگی ام شهادت است. آری بهترین پاداش پلیس در خدمت به ملت، فرجامش شهادت است.

باید منتظر ماند و همت گمارد و دعا کرد و او را یاری کرد و عزممان را جزم نمود جهت همراهی و همکاری مردم با پلیس خودشان تا ان شالله شاهد روزهای خوب، سرشار از امنیت و آسایش توأم با آرامش خاطر بود.

مطالب مرتبط

نظرات


0 دیدگاه

خبری در راه است/کلیدواژه‌ها خبر ازتغییر در مأموریت و خدمت می دهند

خبری در راه است/کلیدواژه‌ها خبر ازتغییر در مأموریت و خدمت می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منتظرالمهدی مشاور فرمانده انتظامی کشور در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده نوشت: رئیس پلیس جدید کشور، سردار رادان در حالی به فرمان مولای خود امیرالمومنین، مالک وار، با گوش و هوش به دل و جان لبیک گفت و لوحِ خدمت بی منت را دریافت کرد که اقبال و استقبال در این انتصاب و انتخاب، رنگ و بویی دیگر داشت.

انگار شعار «همه برای امنیت و امنیت برای همه» گفتمان اساسی حاضران و ناظران شده بود. سردار رادان در سالهای ماضی، معروف به مرد عمل بود.

آنگاه که کمی از کار عملیاتی فراغت پیدا کرد، مرکز علمی پژوهشی را برای خدمت انتخاب کرد تا فرصت‌ها را نعمت شمارد و علم را به خدمت عمل در آورد و برای چنین روزهایی دغدغه مند باشد. او را الان باید «مرد علم و عمل» خواند.

امروز وقتی که پشت تریبون خدمت در مراسم معارفه قرار گرفت و از تقدیم آسایش خود سخن به میان آورد تا فدای آرامش شهروندان کند، رنگ و بوی خطابه اش پختگی در کنار نخبگی بود و خلاصه اش همان «جان فدا».

وقتی از جمله «همگان در چتر حمایت امنیت» استفاده کرد مسیر اشاره اش مسیر سبز الهی بود که در فرمان والایی برایش تحریر و ترسیم شده بود.

رادان آمده است تاحرکت پرشتاب و عالمانه اش را با معماری آینده فراجا به سوی تحقق «پلیس مقتدر و حرفه‌ای؛ امین و مردمی» سرلوحه آرمان‌های خود و همکارانش در این دوره از مسئولیت قرار دهد.

او از: خدمت عاشقانه و شبانه روزی اش برای تأمین امنیت تمامی شهروندان بدون در نظر گرفتن قومیت‌ها و گرایش‌ها گفت.

او از سرعت و کیفیت بخشی بیشتر به خدمات انتظامی و استفاده از هوش مصنوعی و از تدوین و اجرای پیگیرانه معیارهای اخلاق حرفه‌ای و از تکریم مراجعان و حفظ کرامت انسان‌ها گفت.

او از احترام به حریم خصوصی شهروندان و ارزش‌های ملی و قانون گفت و از ارتباط پیوسته و هدفمند با افکار عمومی و مشارکت مردمی و جذب سرمایه‌های اجتماعی و نزدیکتر شدن فاصله مردم با پلیس و همچنین استمداد ویاری از نخبگان و فرهیختگان سخن گفت.

او بر استفاده از ابزار هنر متعالی و رسانه تاکید و از رعایت اولویت‌ها و فوریت‌ها در مأموریت‌ها و خدمات گفت و بر نظام شایسته سالاری و اهمیت به آموزش و پلیس حرفه‌ای و ایضا توجه به کارکنان و معیشت آنان تاکید کرد.

«سردار رادان» از مقابله قاطع با ناامنی‌های اجتماعی و جرایم خرد و کلان گفت و از بازتر کردن میدان ابتکار، نوآوری و تصمیم گیری های شجاعانه و بالاخره، از اهتمام به رشد راهبردی، همزمان با انجامِ وظایف جاری گفت تا فراجا در مدیریت و مأموریت، جز به خدمت به ملت نیندیشد و برای این رسالت حد و مرزی نشناسد.

و آنگاه که در پایان صحبتش برای سعادت در خدمت خود تمنای شهادت کرد، فضای حاکم بر جلسه پر شد از زمزمه‌های سردار سلیمانی که در کوچه پس کوچه‌های خدمت بدنبال شهادت بود.

به گمان نگارنده، نجابتش اجازه نداد تا به صراحت بگوید: بزرگترین غزل دلتنگی زندگی ام شهادت است. آری بهترین پاداش پلیس در خدمت به ملت، فرجامش شهادت است.

باید منتظر ماند و همت گمارد و دعا کرد و او را یاری کرد و عزممان را جزم نمود جهت همراهی و همکاری مردم با پلیس خودشان تا ان شالله شاهد روزهای خوب، سرشار از امنیت و آسایش توأم با آرامش خاطر بود.

مطالب مرتبط

نظرات


0 دیدگاه

قالب ترامپ