درخشش اسکی بازان آلپاین ایرانی در رقابتهای بین المللی ترکیه

درخشش اسکی بازان آلپاین ایرانی در رقابتهای بین المللی ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بین المللی اسکی ترکیه به میزبانی پیست اسکی پالان دوکن ارزروم در حال برگزاری است.

در حالی که روز گذشته به علت شرایط جوی مسابقات مارپیچ کوچک آلپاین تیمه تمام ماند مانش (دور) دوم رقابتهای روز نخست و همچنین مسابقات روز دوم امروز پیگیری شد و در پایان مارپیچ کوچک روز نخست در بخش بانوان عاطفه احمدی و فروغ عباسی دوم و سوم شدند. در بخش آقایان نیز حسین ساوه شمشکی قهرمان شد و نیما بها به عنوان سومی رسید.

در پایان رقابتهای مارپیچ کوچک روز دوم هر سه سکوی مردان به نمایندگان کشورمان رسید و حسین ساوه شمشکی، سید مرتضی جعفری و نیما بها به ترتیب اول تا سوم شدند.

در بخش بانوان در رقابتهای روز دوم نمایندگان کشورمان موفق نشدند در جمع سه نفر برتر قرار بگیرند.

هدایت تیم اعزامی آلپاین به رقابتهای ترکیه بر عهده علیداد ساوه شمشکی است.

منبع : مهر