درخواست تسریع در روند واکسیناسیون جامعه هدف بهزیستی

درخواست تسریع در روند واکسیناسیون جامعه هدف بهزیستی

به گزارش مهر، مصطفی سراج مدیرکل مراکز مراقبتی سازمان بهزیستی کشور در جمع خبرنگاران آخرین وضعیت واکسیناسیون افراد تحت پوشش بهزیستی را اعلام کرد و گفت: تا روز ۱۴ اردیبهشت ماه جمع تزریق واکسن برای سالمندان و پرسنل مراکز نگهداری سالمندان ۱۵ هزار و ۱۶ نفر یعنی ۷۴ درصد این گروه بوده است.

وی ادامه داد: سایر گروه های تحت پوشش بهزیستی اعم از افراد دارای معلولیت و اختلالات روانی و پرسنل این مراکز نیز ۴ هزار و ۱۱۶ نفر یعنی ۸.۲ درصد این گروه واکسن کرونا دریافت کردند.

به گفته مدیرکل مراکز مراقبتی سازمان بهزیستی کشور جمع واکسن تزریق شده در تمام مراکز برای ۱۹ هزار و ۶۳۲ نفر صورت گرفته که ۲۷.۶ درصد کل افراد جامعه هدف را شامل می شود.

سراج اضافه کرد: ۱۱ هزار و ۱۵۸ نفر نیز دوز مرحله دوم واکسن را دریافت کرده اند.

وی درباره مقایسه عملکرد استان ها در ارائه واکسن کرونا نیز گفت: بیشترین واکسیناسیون مربوط به استان یزد با ۴۷.۳ درصد جامعه هدف، تهران با ۴۶.۱ درصد، سمنان با ۳۹.۷ درصد و گیلان با ۳۳.۱ درصد است. همچنین کمترین عملکرد نیز به استان های گلستان، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری و فارس است که به ترتیب ۳.۸ درصد، ۶.۸ درصد ،۸.۶ و ۱۰ درصد جامعه هدفشان را واکسینه کرده اند.

مدیرکل مراکز مراقبتی سازمان بهزیستی کشور در ادامه به بیان اینکه سه دانشگاه تهران، ایران و شهید بهشتی در استان تهران این ماموریت را به عده دارند گفت: بعد از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ایران بیشترین افراد تحت پوشش توانبخشی و مراقبتی توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران واکسینه می شوند که تا کنون بیش از ۷۰ درصد افراد تحت پوشش این دانشگاه واکسن را دریافت کرده اند.

سراج در پایان بیان کرد: همانند هفته قبل متاسفانه روزانه رشد یک درصد را در واکسیناسیون شاهد هستیم که اگر با همین وضعیت پیش برویم تا ۷۰ روز آینده هم این مرحله طول خواهد کشید و این مساله جای تامل بسیار دارد.