درخواست پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس از رئیس جمهور و سجادی

درخواست پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس از رئیس جمهور و سجادی

به گزارش تازه ترین ها به نقل از مهر، پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس با ارسال نامه‌ای به آیت الله رییسی خواستار رسیدگی سریع به وضعیت دو باشگاه مردمی استقلال و پرسپولیس و واگذاری هرچه سریع‌تر این دو به شیوه‌های استاندارد شدند.

پیش از این نیز کارگروهی متشکل از پیشکسوتان دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و برخی از کارشناسان ورزش تشکیل و در فضای انتخاباتی ریاست جمهوری مطالباتی از آیت الله ابراهیم رییسی داشتند که یکی از آنها واگذاری هرچه سریع‌تر استقلال و پرسپولیس به شیوه‌های استاندارد و مطالعه شده بود که رییس جمهور محترم ایران نیز نسبت به این مورد به پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس قول همکاری داده بود.

رونوشت این نامه در اختیار حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان قرار گرفته است.

3881559 - درخواست پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس از رئیس جمهور و سجادی