دریانوردان در فاز سوم اولویت واکسیناسیون قرار گرفتند

دریانوردان در فاز سوم اولویت واکسیناسیون قرار گرفتند

به گزارش مهر به نقل از شرکت کشتیرانی، پیرو مصوبه شورای مدیران ارشد ارگان‌های دریایی در اسفند ۹۹ در خصوص پیگیری اولویت واکسیناسیون دریانوردان جلسات و کارگروهی با حضور انجمن صنفی دریانوردان، اتحادیه مالکان کشتی با محوریت و هدایت اداره کل امور دریانوردان سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد.

سپس طی مکاتباتی با ستاد ملی مقابله با کرونا، خوشبختانه بنا به ابلاغیه اخیر مصوبه کمیته کشوری فنی واکسیناسیون کرونا، دریانوردی جز مشاغل حساس تعیین و در فاز سوم اولویت واکسیناسیون کرونا قرار گرفت.