در سال اول دولتم، ریشه فقر مطلق را خواهم کَند

در سال اول دولتم، ریشه فقر مطلق را خواهم کَند

به گزارش مهر، علیرضا زاکانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری عصر امروز در بدو ورود به سازمان صداوسیما به منظور شرکت در دومین مناظره انتخاباتی در جمع خبرنگاران، گفت: درمناظره اول فکر می کردیم باید ناظر به برنامه حرف بزنیم امامتوجه شدیم که دوستان بنا دارند از ابتدا با حرف های نادرست اصل مناظره را به بی راهه سوق ببرند

وی افزود: امیدواریم در مناظره دوم به وضعیت مطلوب در بررسی برنامه ها برسیم

نامزد انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: به مردم قول می دهم در «دولت اقدام و اصلاح» ریشه فقط مطلق را بکنم و قول می‌دهم در دوسال اول کسی در کشور غیر از درد بیماری، درد بی پول نکشد.

تکمیل می شود