دستورالعمل اجرایی برگزاری هفته بهداشت روان در سطح مدارس کشور

دستورالعمل اجرایی برگزاری هفته بهداشت روان در سطح مدارس کشور

                                   
  • تاریخ انتشار : 1399-07-16

به گزارش گروه آموزش و پرورش تازه ترین ها، ردستورالعمل اجرایی برگزاری هفته بهداشت روان در سطح مدارس کشور در سال 1399 به استان ها ابلاغ شده که در این دستور العمل آمده است:

 ضمن آرزوی توفیق روزافزون،به منظور اجرای برنامه ها وفعالیت ها « هفته بهداشت روان » ( 18 تا 24 مهر ماه )؛ کد6-  8ذیل برنامه 8 ؛ برنامه جامع ارائه خدمات مشاوره ای از دوره ابتدایی تا متوسطه دوم در حوزه سلامت جسمی و روانی دانش آموزان از زیر نظام راهبری ومدیریت برنامه، ابلاغی سال 1399 موضوع بخشنامه 116/140مورخ 03/02/1399 بدین وسیله ، بخشنامه اجرای  هفته بهداشت روان در سال 1400-1399 و نیز به پیوست  روزشمار و عناوین برنامه ها و فعالیت های پیشنهادی این هفته با شعار” سرمایه گذاری بیشتر دسترسی بیشتر برای همه ،همه جا”ارسال می شود. 

اهداف :

ترویج و فرهنگ سازی درباره مهارت های بهداشت روان در سطح مدارس کشور؛
آگاه سازی دانش آموزان، والدین و اولیاء مدارس در مورد عوامل تهدید کننده بهداشت روان؛
ارتقاء سطح سواد دانش آموزان در زمینه بهداشت روان ؛
ظرفیت سازی برای ارتقاء کمی و کیفی خدمات پیشگیرانه و مشاوره‌ای در زمینه بهداشت روان؛
ارتقاء توانمندی‌های روانی اجتماعی دانش‌آموزان برای تاب‌آوری و مواجهه موثر در مخاطرات بهداشت روان؛
شایان ذکر است که با توجه به بحران کرونا و تاکید بر آموزش غیرحضوری، لازم است در سال تحصیلی جاری با تأکید و توجه افزون‌تری به مسائل حوزه روان به ویژه برگزاری هفته بهداشت روان پرداخته شود.

سیاست های اجرایی برگزاری هفته بهداشت روان در سال 1399 :

استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای تحقق پیام ها و نیز  برگزاری و اجرای برنامه های بهداشت روان؛
تأکید بر نقش و ضرورت آموزش، متناسب‌سازی، ترویج و فرهنگ‌سازی بهداشت روان و راهکارهای آن در موقعیت‌ها و شرایط ناگوار (از جمله بروز بیماری های همه گیر از قبیل کرونا ویروس)
تذکر مهم : در صورت لزوم برگزاری جلسات و یا برگزاری مراسم  ترویجی و آموزشی حضوری و میدانی،
رعایت دقیق همه مصوبات و پروتکل های بهداشتی وزارت بهداشت در خصوص بیماری کرونا، الزامی است.

انتهای پیام/