دستگاه بروکراسی اداری به دنبال ناامید کردن مردم و کارشناسان است

دستگاه بروکراسی اداری به دنبال ناامید کردن مردم و کارشناسان است

به گزارش خبرنگار مهر، امروز افتتاحیه جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی برگزار گردید. در ابتدای این مراسم رضا سجادی، عضو انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان و مسئول برگزاری این جشنواره با بیان اینکه مقاومت مدیران و کارشناسان دولتی بزرگترین چالش کارشناسان اقتصادی تحول آفرین است، افزود: متاسفانه پس از چهل سال، فارغ از دولت ها، یک دستگاه بروکراسی در کشور حاکم است که میخواهد مردم را نا امید و دلسرد کند.

سجادی با اشاره به برخی مشکلات نهادی ادامه داد: مثلا در حوزه دارو تمام تصمیمات متمرکز در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است که موجب تعارض منافع گشته است و باید این اشکالات ساختاری اصلاح گردد.

وی افزود: اگر منتظر این باشیم که مدیران دولتی راه حلی برای توسعه کشور پیدا کنند، سخت در اشتباهیم. با این حال ما در کشور مدیرانی میخواهیم که جلوی منافع شخصی ایستاده اند، مدیرانی که با قمار کردن اعتبار خودشان از تولید داخلی حمایت می‌کنند.

سجادی در پایان با بیان اینکه باید این مدیران را برند کنیم، تأکید کرد: بنابراین منظور ما از مدافعان اقتصاد مردمی مدیران و کارشناسانی هستند که به توسعه تولید داخل و دانش بنیان ها توجه می‌کنند.

منبع : مهر